survey.out
survey.yes
survey.no
survey.thanks
survey.thanks2
Language

Juridische vermeldingen

Auteursrechten

De site www.zodiac-poolcare.com is bedoeld voor het persoonlijk informeren van bezoekers. De hier gepresenteerde gegevens kunnen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, zelfs niet gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zodiac Pool Care Europe.

Recht van intellectueel eigendom

De presentatie en de inhoud van de onderhavige site vormen samen een werkstuk dat wordt beschermd door de geldende wetten op het intellectuele eigendom, waarvan Zodiac Pool Care Europe de houder is. Het gebruik of de reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de teksten, foto's of grafische afbeeldingen op de site is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zodiac Pool Care Europe en kan beschouwd worden als vervalsing. Zo zijn ook gehele of gedeeltelijke reproductie, publicatie, aanpassing, vertaling of wijziging, of overdracht naar een andere site verboden. .

Industrieel eigendom

Het merk Zodiac is een gedeponeerd handelsmerk en de exclusieve producten, apparatuur en modellen zijn beschermd door alle benodigde brevetten en registraties van modellen. De modellen, tekeningen, foto's, afbeeldingen, teksten die worden gepresenteerd op de onderhavige site worden beschermd door het recht op het industriële en/of intellectuele eigendom en zijn eigendom van Zodiac Pool Care Europe. De gehele of gedeeltelijke reproductie ervan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zodiac Pool Care Europe is strikt verboden, met uitzondering van reproductie ten behoeve van de pers.

Juridische kennisgevingen

Zodiac Pool Care Europe stelt voortdurend alles in het werk om de kwaliteit van zijn producten te verbeteren en behoudt zich dan ook het recht voor om informatie op deze site zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te verwijderen. Conform artikel 27 van de Wet op Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 laten we u weten:

- Dat de gegevens die u op deze site invult, kunnen worden doorgegeven en gebruikt door Zodiac Pool Care Europe.

- Dat u het recht hebt uw gegevens op te vragen en te corrigeren door een brief te richten aan:

Zodiac Pool Care Europe
Parc d'Activités du Chêne - 2, rue Edison
69500 Bron - Frankrijk
Het nummer van het ontvangstbewijs van de CNIL-verklaring is 1045466. RCS Nanterre 395 068 679

Grafisch handvest

De merken ZODIAC, BARACUDA, SWEEPY, NATURE 2, CLEARWATER zijn gedeponeerde handelsmerken. Het gebruik van deze merken en hun logo is onderworpen aan toestemming van Zodiac Pool Care Europe. Zonder garantie.
De website, de gepresenteerde informatie en functies voldoen aan de geldende regels.

HHet gebruik ervan is echter geheel uw eigen verantwoording. ZODIAC POOL CARE EUROPE en zijn filialen garanderen in geen geval de exactheid, de commerciële waarde, de kwaliteit en de echtheid van een informatie die gepubliceerd wordt op de website of beschikbaar is dankzij deze site.

Bovendien kunnen ZODIAC POOL CARE EUROPE en zijn filialen geen garantie geven dat de server waarop de website beschikbaar is beschermt is tegen elk virus dat schade kan aanrichten aan uw installatie of deze kan infecteren of vernietigen, als u een document download of een andere functie van de site gebruikt.

Volgens de wet kunnen ZODIAC POOL CARE EUROPE en zijn filialen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe schade, opzettelijk of niet, ten gevolge van het juiste of onjuiste gebruik van de website. ZODIAC POOL CARE EUROPE en zijn filialen kunnen ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe schade veroorzaakt door fouten of omissies die op deze website geconstateerd worden, in de gepresenteerde informatie of in de geboden functies.

ZODIAC POOL CARE EUROPE behoudt zich het recht voor om op elk moment (een gedeelte van) de inhoud of de functies van de site te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder dat de aansprakelijkheid van ZODIAC POOL CARE EUROPE of zijn filialen wordt ingeroepen door de bezoekers van de site. Elk bericht dat wordt verzonden aan ZODIAC POOL CARE EUROPE of één van zijn filialen dankzij of via de site brengt geen verplichting met zich mee voor ZODIAC POOL CARE EUROPE of één van zijn filialen.

Persoonlijke gegevens 

 

1 – Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt achtergelaten wanneer u een internetsite raadpleegt. Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen tijdens uw navigatie op internet om bepaalde parameters, zoals uw taalvoorkeur, op te slaan en de aangeboden diensten aan te passen in functie van uw interesses. Cookies kunnen u ook toelaten zekere diensten te gebruiken die een authenticatie vereisen.

 2 – Welke cookies worden op deze site gebruikt?

Statistiekencookies: wij gebruiken deze cookies om uw verwachtingen beter te begrijpen en de prestaties van onze internetsite te beoordelen. Deze cookies geven ons bijvoorbeeld inzicht over het aantal bezoeken, de meest geraadpleegde pagina's, enz. Deze gegevens worden gebruikt om de gebruikservaring van onze internetsite te verbeteren.  

Cookies die communicatie met de sociale media toelaten: onze internetsite bevat knoppen die het delen van actualiteiten over de groep en de producten via zekere sociale media (Facebook, Twitter) toelaten. Deze cookies laten u toe de geraadpleegde internetsite te koppelen aan uw persoonlijke account.

 3 – Hoe kan men een browser configureren om cookies te weigeren?

 Indien u cookies wenst te weigeren op uw terminal, dient u uw browser overeenkomstig te configureren. Hieronder vindt u de uit te voeren stappen voor de meest gebruikte browsers.

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Google Chrome

Voor meer informatie over de reglementering betreffende cookies kan u de internetsite http://www.privacycommission.be/ raadplegen.

Verantwoording 

De site www.iaqualink.com werd op initiatief van de onderneming Zodiac Pool Care Europe gerealiseerd door Zodiac Pool Systems Inc..

De site www.zodiac-poolcare.com is uitgevoerd door Le-fil & Clint op initiatief van de onderneming Zodiac Poolcare Europe.